Kaligrafi Malzemeleri

Kaligrafi yazısı için bazı malzemelere ihtiyacımız vardır. Kâğıt ve kalem ilk akla gelen malzemeleredir. Kaligrafi çalışmalarında kullanılacak araç ve gereçlerin amacımıza uygun, kusursuz, temiz, kaliteli ve iyi cins olmalarına özen göstermeliyiz.

Güzel bir yazı için kullanılan araç ve gereçlerin önemi büyüktür. Kullanılan araç ve gerecin önemi kadar, hangi araç ve gerenin hangi tip yazı için seçilmesi gerektiği, bunların hazırlanması, özellikleri, korunmaları da önemlidir. Günümüzde eskiden kullanılmış kaliteli bazı yazı gereçlerinin artık bulamamak önemli bir sorundur yinede piyasa da kaligrafi ile ilgili kaliteli kalemleri ve mürekkepleri bulmak mümkündür.